Blog Thumbnail Image

Doğru Liderlik Profiline Sahip Misiniz?

Liderlik yeteneğinizi geliştirebilecek bir araç olsaydı, onu kullanır mıydınız? DISC profiliniz liderlik biçiminiz hakkında ne söylüyor? Bir kişinin karakterini, davranışlarını, iletişimini DISC Profilleri ile çok kısa sürede analiz etmeye başlayabilirsiniz.

Steve Jobs, Mahatma Gandhi, Richard Branson, Warren Buffet ve Margaret Thatcher dünyaca ünlü liderlerdi ama hepsinin profili birbirinden çok farklıydı. Peki hepsi neden kendi yöneticilik biçimleriyle hatırlanıyor?

İlk olarak, hepimiz bir lider için en iyi DISC profili nedir bilmek istiyoruz. Ancak en başarılı lideri tanımlayan tek bir DISC profili yoktur. En saygıdeğer liderler davranış özelliklerinin farkında olanlardır; güçlü ve zayıf yönlerini bilirler. Ayrıca, bu liderler kendi profillerini durumun gerekliliklerine göre şekillendirebilirler. Örneğin Steve Jobs, çok iyi bilindiği üzere diktatör ve kibirli olarak tanımlanır. Ancak iş, ürünlerini tüketiciye pazarlamaya geldiğinde karizmatik ve konuşkan profilini öne çıkarmaktadır. DISC insanlara liderlik ederken tercih edeceğiniz davranışların belirlenmesinde yardımcı olur.

D Profilleri “Mantık Odaklı” liderlerdir. İnsanları başka bir kaynak olarak görürler ve güçleri ile liderlik etmeyi tercih ederler. D Profilleri daha çok risk almak ister ve hızlı, dinamik çevrelerde başarılı olurlar. Ancak, daha etkili bir lider olmak için başkaları ile daha iyi iletişim kurmaya ve biraz yavaşlamaya odaklanmaları gerekebilir.

I Profilleri “İnsan Odaklı” liderlerdir ve karizmaları, yarattıkları olumlu atmosfer ile liderlik ederler. İnsan Odaklı liderler çok fazla insanla iletişimde olmak ister ve buna ihtiyaç duyarlar. Daha başarılı olmak için görevlere odaklanmaları ve insanlar tarafından sevilmek için karar almamaları gerekebilir.

S Profilleri “Küçük Grup” liderleridir. Katılımcı yaklaşımı, denenmiş ve doğru yöntemlere güvenmeyi tercih ederler. S Profilindeki liderler rahat oldukları rutinleri sürdürürler. Liderlik alanında daha çok gelişim için harekete geçmeyi, hızlı karar almayı, değişiklik konusunda esnek olmayı ve farklı bir açıdan bakmayı öğrenmeleri gerekebilir.

C Profilleri de D Profilleri gibi “Mantık Odaklı” liderlerdir. Ama C Profilleri daha çok kanıtlanmış gerçeklere ve analizlere odaklanırlar. C Profilindeki liderler belli bir mesafeyi korumak ve belli standart ve kurallara dayanan kararlar almak isterler. Liderlik konusunda daha fazla gelişmek için veri odaklı olmak yerine insan odaklı olabilir, öngörülemeyen şeylere ve değişime kendilerini hazırlayabilirler.

İdeal Liderlik Profili Nedir?

Her liderin farklı bir tarzı vardır. Başkalarına liderlik etmenin en etkili yolu durumun gerektirdiği çeşitli rollere göre hareket edebilmektir. Kısacası, liderlik için ideal bir yol yoktur.

Liderlerin insanlarla iyi etkileşim kurabilmeleri gerekir. Etkin bir şekilde ilişki, iletişim kurabilmek ve çalışanları motive etmek çok önemli bir yönetim becerisidir. Ayrıca, bu liderlerin astları, mevcut ve potansiyel müşteriler, iş arkadaşları ve takım arkadaşları ile başarılı bir ilişki geliştirmeleri gerekir. Bir liderin rolü planlama, düzenleme, yönetme ve doğru kişiyi doğru pozisyona yerleştirme gibi görevleri de içerir. Liderlerin karizmatik, kararlı, destekleyici ya da nitelik odaklı olması gerektiği zamanlar da vardır. Dolayısıyla doğru lider her türlü kalıba uyarak, durumun gerektiği role bürünebilecek beceriye sahip olmalıdır.

Etkili Lider Olmanın İpucu

Hepimizin işleri yaparken tercih ettiği yöntemler vardır ancak son derece etkili bir lider olabilmenin ipucu kendine güvenmek ve öz farkındalık sahibi olmaktır. Bu liderler, kişiliklerinin güçlü yanlarının farkındadırlar. Güçlü yönlerini çok fazla kullanmak yerine geliştirmeye ve etkili bir şekilde yönetmeye odaklanırlar. Ayrıca, rahat olmadıkları alanları sahiplenip bunları geliştirebileceği veya yöneteceği verimli yollar bulacaktır.

Etkileyici Bir Lider Olmanıza DISC Nasıl Yardım Eder?

DISC raporu, işlerinizi nasıl yapmayı tercih ettiğinizi öne çıkarır. Örneğin, sizin DISC profilinize sahip biri stres altında, karar verirken ve takımını yönetirken nasıl davranır?

Etkili liderler davranışlarını etkileşim ve duruma göre sürekli değiştirmeleri gerektiğinin farkındadır. Çalışanlarına nasıl yol göstereceklerini, onları nelerin etkileyeceğini ve nasıl motive edeceğini bilirler ve liderlik profillerini buna göre uyarlayabilirler.