Blog Thumbnail Image

Motivasyon Matrisi

 

Motivasyon yönetimi pandemi sonrasında hem çalışanlar açısından hem de yöneticiler açısından çok daha detaylı incelenmesi gereken bir değerlendirme içinde yer almaya başladı.

Özellikle yöneticilerin, çalışanların motivasyonu sağlayan bir ortam yaratmada her zamankinden daha fazla rol oynadığını görüyoruz. Bu yazımızda, bu motivasyonu yaratmak ve sürdürmek için neler yapabileceğinize odaklanıyoruz.

Her gün, sürekli olarak değişim için çabalıyoruz. Konu bir ekibi ortak bir hedefe doğru yönlendirmek gibi büyük veya bir rapor tamamlamak gibi daha küçük de olsa, her gün harekete geçerek değişimi başarılı bir şekilde yönlendiriyoruz. Bu elbette her zaman kolay olmuyor. Bazı günler kendi iş akışımız içinde çalışıyor ve işin çeşitli zorlukları ile karşılaşıyoruz.

Biliyoruz ki inişler ve çıkışlar nedeniyle bir işin gerektirdiği değişikliklerle sürekli olarak ilgilenmek ve kişisel enerjiyi yüksek tutmak motivasyon gerektirir. Motivasyonunuzun olmaması veya düşük olması performansınızı etkileyebilir ve bir takım istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Peki, kendi motivasyonunuzu daha iyi anlamaya nasıl başlayabilirsiniz?  Motivasyon Matrisi adı verilen ve motivasyonu iki temel boyuta ayıran bu kavram sayesinde hem çalışanlarınızın hem de kendinizin nerede olduğunu anlamak mümkün olabiliyor.

Motivasyon Matrisi

Tahmin edeceğiniz üzere, olumlu-iç kadran bölümü ideal olandır.  Bu alan, insanlara başarılı ve tatmin edici bir değişimle birlikte en yüksek memnuniyet ve kendini doğrulama olasılığını sunar. Çünkü burada motivasyon "güçlü ve güvenli” bir noktadan gelmektedir. Bu da sürdürülebilir olma olasılığını artırmaktadır.

 
Birçok kişi yüksek motivasyonla çalışmaya doğal olarak meyilli olmadığı için bu durum çaba gerektirir. İçsel ve olumlu motivasyonun herkes için kendine özgü olduğunu kabul etmek ve buna göre hareket etmek gerekir. Sağlam bir ilk adım, iş deneyiminizi şekillendiren davranışsal tercihlerinizi, eğilimlerinizi ve buna bağlı olarak sizi doğal olarak motive eden görev ve durumları tespit etmeniz yönünde olacaktır.

 
DISC insanlara, kişinin benzersiz davranış profilinden kaynaklanan ortak motivasyonları tanımaya ve anlamaya başlamaları için bir başlangıç ​​noktası sunar. DISC’in her bir karakteri için motivasyon önerileri aşağıdaki gibidir;

D: Güç ve otoriteye sahip oldukları durum ve konumlarda motivasyonları artar.
I:  Ekip arkadaşlarından ve yöneticilerden gördükleri sosyal kabul, kendilerini tatmin olmuş ve onaylanmış hissetmelerini sağlayarak motivasyonlarını artırır.
S:  Başkalarına yardım etme fırsatı verildiğinde memnuniyetleri ve motivasyonları artar.
C:  Tarafsız ve mantıksal akıl yürütebilecekleri proje ve görevler, kendilerine güvenlerini ve motivasyonlarını artırır.

 
Bu sayede DISC Kişilik Envanteri karakterlerinizin motivasyonlarını son derece kişiselleştirilmiş ayrıntılarla özetler. 
 
Yüksek motivasyona ulaşmak öz farkındalık, niyet etmek ve özveride bulunmayı gerektirir. Kendinizi DISC ve Motivasyon Matrisi gibi araçlarla donatmak bu yolculuğu kolaylaştıracaktır. Ancak değişimi gerçekleştirmenin asıl faktörü içinizdedir. Kendinizi bu yola adayabilirseniz, olumlu-içsel motivasyonu elde edebilirsiniz.